MASA phân tán toàn bộ việc lấy mẫu đến từng người, từng nhà, công ty hay công sở bắt đầu từ việc hướng dẫn tự lấy mẫu. Bộ giải pháp bao gồm công nghệ hỗ trợ đăng ký tự lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức, kết nối các bộ phận phòng xét nghiệm, vận chuyển, giao nhận mẫu và trả kết quả ứng dụng. Các công nghệ dùng trong giải pháp MASA dưa trên các nền tảng mới đang được sử dụng hiện nay như NodeJS, ReactJS, MongoDB,…

Một số công nghệ chính được ứng dụng trong giải pháp MASA gồm:

1. Công nghệ QR CODE

Công nghệ nhận diện mẫu bệnh phẩm, lưu trữ một số thông tin từ người gởi mẫu xét nghiệm, cập nhập và xác thực danh tính người gởi mẫu ngay khi được tình nguyện viên lấy mẫu

Hệ thống QR Code còn giúp lưu trữ thông tin của tình nguyện viên, nhằm truy xuất thông tin ngay khi cần thiết

2. Công nghệ BARCODE

Hệ thống Barcode giúp quản lý và đồng bộ mẫu bệnh phẩm với cơ sở dữ liệu của các hệ thống cơ sở y tế. Từ đó, đề xuất ra giải pháp giúp phân phối mẫu bệnh phẩm đến các cơ sở y tế gần nhất nhằm giảm tải áp lực xét nghiệm với các cơ sở tuyến đầu.

3. Kết hợp công nghệ QR Code & Barcode

Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh hiệu quả, công nghệ QR Code và công nghệ Barcode giúp đẩy nhanh quy trình xét nghiệm RT-PCR, mang lại kết quả chính xác cao và trong trong thời gian ngắn. Điều này giúp cho cơ quan có thẩm quyền truy vết dịch bệnh hiệu quả hơn, đồng thời cũng là một trong những giải pháp rà soát dịch bệnh đang lây lan mạnh mẽ tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp trong cả nước.