QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ DỰ ÁN

“Giải pháp công nghệ giúp phân tán quy trình lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trong sàng lọc COVID-19 diện rộng”

LÝ DO TÀI TRỢ

  • Thông qua sự tài trợ cho dự án, quý vị đã góp phần vào việc hỗ trợ cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần đưa cuộc sống của nhân dân sớm trở lại bình thường và khôi phục kinh tế đất nước.
  • Dự án có thể thu hút sự quan tâm, tạo hiệu ứng và độ lan tỏa của nhiều giới: nhà nước, chuyên gia, truyền thông, công chúng…
  • Nâng cao hình ảnh, vị thế thương hiệu của nhà tài trợ trong cộng đồng.

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

Với tư cách là nhà tài trợ dự án “Giải pháp công nghệ giúp phân tán quy trình lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trong sàng lọc COVID-19 diện rộng”, nhà tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

  • Logo chính thức của nhà tài trợ sẽ được hiển thị trên trang web (website) của dự án.
  • Logo chính thức của nhà tài trợ sẽ được hiển thị trên ứng dụng di động (app) của dự án.

HÌNH THỨC NHẬN TÀI TRỢ

Bằng chuyển khoản theo số tài khoản dưới đây:

Tên tài khoản: Trương Võ Hữu Thiên

Số tài khoản: 0501000063859

Tại: Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Bắc Sài Gòn

Nội dung chuyển khoản: Công ty/ Anh [tên công ty/ tên cá nhân] chuyển khoản tài trợ dự án phân tán lấy mẫu RT-PCR MASA

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

  • ThS. Trương Võ Hữu Thiên, Giám đốc công ty cổ phần công nghệ giáo dục GaraSTEM
  • Số điện thoại: 0346727440
  • Email: thien.truong@garastem.com