Video hướng dẫn sử dụng app MASA để gởi mẫu xét nghiệm Covid tại nhà đến các cơ sở y tế

MASA là ứng dụng hỗ trợ người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID bằng phương pháp PCR và chuyển mẫu đến cơ sở y tế nhằm tăng tốc quy trình xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà nhờ các tình nguyện viên, trả kết quả trực tiếp qua ứng dụng ngay khi có kết quả từ phòng xét nghiệm.